EQUIPO MÚSICA EDUCA

– Andrés Rodríguez Spoerer –

Gerente Área Música

Fundación Ibáñez Atkinson

– Paula Sousa Silva-

Coordinadora Educación
 

Fundación Ibáñez Atkinson

– Emilia Castillo –
 

 

Coordinadora Gestión Académica

 Programa Música Educa

Fundación Ibáñez Atkinson

– Mariana Karachov –
 

 

Coordinadora de Contenidos 

Programa Música Educa

Fundación Ibáñez Atkinson

– Magda García – 
 

 

Programa Música Educa

Fundación Ibáñez Atkinson